Anasayfa / Basında Biz / 2. KADEME ATLETİZM VE YÜZME ANTRENÖR KURSLARI 14 ARALIK ANKARA’da AÇILIYOR.

2. KADEME ATLETİZM VE YÜZME ANTRENÖR KURSLARI 14 ARALIK ANKARA’da AÇILIYOR.

ÖZEL SPORCULAR 2. KADEME ANTRENÖR KURSLARI AÇILACAKTIR.

Kursun yapılacağı yer:Ankara
Tarih:14-29 Aralık 2019
Federasyon Katılım ücreti:₺ 600
Bir Branş için En az/en fazla katılımcı sayısı:15-40 Kişi
Başvuru yeri:https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi
Başvuru tarihileri:15 Kasım – 06 Aralık 2019
Başvuru sonuçlarının açıklanması:6 Aralık 2019

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 15 kişiden az olması   durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

 1. Kademe Yüzme ve Atletim kurslarımız Ankara’da 14-29 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Kursiyer listesi program ve Kayıt yeri-Kurs ders alanı belirlendiğinde web sitemizde ilan edilecektir

Başvuru Şartları

 1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile malul olmamak
 3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasını seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar ile tecil edilmiş hükümler dışında 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanım, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, kaçakçılık ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
 4. 18 yaşını doldurmuş olmak.
 5. 1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan fazla ve / veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
 6. Kursa Katılacak olan adaylar Başvuru ve istenilen belgeleri yükleme işlemlerini 15 – 30 Kasım 2019 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar e-devletüzerinden yapacaklardır. Kurs kayıt sırasında E-devlete yüklenen belgeler kurs yöneticisine teslim edilecektir.
 7. Kurs katılım ücretleri – E devlet sistemine kayıtlar yapıldıktan ve belgeler eksiksiz yüklendiktensonra yatırılacaktır.
 8. Kursa katılım ücreti 600 TL.
 9. Temel Eğitim Derslerine katılmayacak adaylar muafiyet gösteren belgelerini sisteme yüklemek durumundadırlar. Muafiyetle ilgili durumlar talimatta yer almaktadır.

Antrenör Yetiştirme Kursuna Katılacaklardan İstenen Belgeler:

 1. Diploma Sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)
 2. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
 3. 2 Adet Vesikalık fotoğraf
 4. Sağlık Raporu
 5. Savcılık iyi hal kağıdı
 6. Nufüs Cüzdanı sureti (Tc. Kimlik No’lu)
 7. Milli Sporcular için Millilik Belgesi
 8. Kademe Temel Çalıştırıcı Belgesi ve an az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge.(Federasyonumuz 2. Kademe Antrenör sayısı yetersiz oluşu nedeniyle 2019 yılı için 1. Kademe Yardımcı Antrenör belge düzenlenme tarihi bir yıl geçmiş olması yeterlidir.)
 9. Eğer varsa Muafiyet Belgesi
 10. Gelişim Semineri Katılım Belgesi

Not: E-Devlet sisteminden alınacak barkodlu belgelerde tasdik şartı aranmaz. E Devlet çıktı alınabilen belgelerinizi doğrudan çıktı alıp getirebilirsiniz.

EĞİTİM KURULU BAŞKANI                                                                                                 KURS MÜDÜRÜ

ALPER TEKALP                                                                                                                      CANKAT BAĞCI

CEP NO : 0531 997 71 23                                                                                                CEP NO : 0533 372 36 72

2. KADEME TASLAK