Anasayfa / Haberler / 6. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DUYURUSU

6. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DUYURUSU

 1. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DUYURUSU
 • Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsünün 20. Maddesi 1 (c) bendi gereği 6. Olağan Mali Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri gereğince 25 Kasım 2018 Pazar günü saat 11:00’de Ankara Manhattın Otelde yapılacaktır.  (Anafartalar Mahallesi / Kazım Karabekir Caddesi / 74/1 Altındağ / Ankara )
 • İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı bir sonraki gün 26/11/2018 Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
 • Genel Kurul     duyuruları           sgm.gov.tr              ve           www.tossfed.gov.tr       web sayfalarından yayınlanacaktır. 
 • Delegelerin kayıt işlemleri 6. Olağan Mali Genel Kurul günü 10:00-11:00 saatleri arasında

yapılacak olup, kimlik ibraz etmek zorunludur. 

• Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsünün 20. Maddesi 8-2/a ve 8-2/l hükümleri gereğince 19 Ekim 2018 Cuma günü saat:10:00 da Federasyonumuzda Noter Kura Çekimi yapılacaktır.
      Olağan Mali Genel Kurul Üyelerine duyurulur.

      Olağan Mali Genel Kurul Üyelerine duyurulur.    

                                                                                                                            

                                               Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu                    

      Yönetim Kurulu  

  

  

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU

 1. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-   Genel Kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti, 

2-   Toplantının açılışı, 

 • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
 • Genel Kurul Başkanlık Divanın oluşturulması,
 • Gündemin okunması ve oylanması,
 • Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
 • Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
 • Denetleme Kurulu dönem faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası,
 • 2019 ve 2020 bütçelerinin ve faaliyet programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 • Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanmasını yapmak, benzeri ihtiyaçları sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Ana Statü değişikliği ,(varsa)
 • Dilekler, temenniler ve kapanış.