Anasayfa / Tarihçe

Tarihçe

22/12/2000 tarihli ve MDK-333 sayılı bakanlık oluru ile kurulan; Türkiye Zihinsel
Engelliler Spor Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkında kanunun
ek–9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 22/05/2006 tarihli ve 182 sayılı olurları ile idari ve mali
yönden özerklik verilmiştir. Türkiye Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu’nun ismi 10.02.2009 tarih ve 27137 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanarak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak değiştirilmiştir.