Anasayfa / Basında Biz / ÖZEL SPORCULAR YÜZME 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU BURSA’DA BAŞLIYOR

ÖZEL SPORCULAR YÜZME 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU BURSA’DA BAŞLIYOR

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU

Eğitimi Kurulu Başkanlığı

ÖZEL SPORCULAR YÜZME 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU BURSA’DA BAŞLIYOR

Kursun yapılacağı yer:Bursa
Tarih:10-21 HAZİRAN  2019
Katılım ücreti:500 TL
En az/en fazla katılımcı sayısı:40/70 Kişi
Başvuru yeri:https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi ( e devlet )
Başvuru tarihileri:21-31 MAYIS  2019 saat  15:00 
Başvuru sonuçlarının açıklanması:31 MAYIS  2019  https://tossfed.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Özel Sporcular Yüzme 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu Bursa’da açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru E Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden tamamlandığında verilecek referans numarası ile TÖSSFED Halkbankası Yenişehir Şubesi Kurumsal Hesabımıza 500 TL(İsim Soyisim belirtilerek) yatırılarak  dekontu [email protected] adresine email olarak gönderilmelidir. ( Not: Kayıt esnasında Dekontun aslı Kursiyerin yanında bulundurulmalıdır.)Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunacakdır. 

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

 

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),
 2. b)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
 3. c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 4. d)   En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. e)   77/17/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

 1. a)2 adet vesikalık fotoğraf – (Biometrik orijinal fotoğraf)
 2. b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgelerigeçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)
 3. c)E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 4. d)Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu”formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “antrenörlük-spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
 5. e)Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-
 6. f)E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

 

 

 

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

 1. a)Bursa’da yapılacak olan Özel Sporcular YüzmeKademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 10 HAZİRAN 2019 tarihinde 08.30-10.30 saatleri arasında Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 2. b)Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.
 3. c)    İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.
 4. d)   Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi ve Eğitim Kurulu Başkanı Alper TEKALP  ile kurumsal e-posta adresi üzerinden [email protected]iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

MUAFİYET

SGM Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır. 

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

 

 Eğitim Kurulu Başkanı

Alper TEKALP   : 0 531 997 71 23

 

Kurs Sorumlusu

Cankat BAĞCI    : 0 312 311 58 95

 

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU
EĞİTİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖZEL YÜZME 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU  PROGRAMI
 
TARİHSAATDERSÖĞRETİM GÖREVLİSİ 
10 Haziran 2019 Pazartesi08.00-10.00Kayıt, Evrak Kontrolİsmail İLHAN 
10.00.11.00Yüzme Testi, Kursiyer TespitiErcüment KANTAR 
11.00-15.00Teknik-TaktikErcüment KANTAR 
15.00-15.30Öğle Arası  
15.30-21.30Teknik-TaktikErcüment KANTAR 
11 Haziran 2019 Salı08.30-12.30Spor Dalı Oyun KurallarıErcüment KANTAR 
12.30-13.30Öğle Arası  
13.30-19.30Teknik-TaktikErcüment KANTAR 
12 Haziran 2019 Çarşamba08.30.12.30Teknik-TaktikKerem ÇEVİK 
12.30-13.30Öğle Arası  
13.30-19.30Teknik-TaktikKerem ÇEVİK 
13 Haziran 2019 Perşembe08.30.12.30Teknik-TaktikKerem ÇEVİK 
12.30-13.30Öğle Arası  
13.30-15.30Teknik-TaktikKerem ÇEVİK 
15.30-19.30Özel Antreman BilgisiAlper TEKALP 
14 Haziran 2019 Cuma08.30.12.30Özel Antreman BilgisiAlper TEKALP 
12.30-13.30Öğle Arası  
13.30-15.30Özel Antreman BilgisiAlper TEKALP 
15.30-19.30Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sportif Uygunluk ve SınıflandırmaAlper TEKALP 
15 Haziran 2019 Cumartesi08.30.12.30ZEB Kavramsal ÇerçevesiAlper TEKALP 
12.30-13.30Öğle Arası  
13.30-15.30ZEB Kavramsal ÇerçevesiAlper TEKALP 
15.30-19.30Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Genel Gelişim Özellikleri ve Sportif BoyutlarıAlper TEKALP 
16 Haziran 2019 Pazar08.30.12.30Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sportif Eğitim ve Öğretim YaklaşımlarıAlper TEKALP 
12.30-13.30Öğle Arası  
13.30-15.30Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sportif Eğitim ve Öğretim YaklaşımlarıAlper TEKALP 
15.30-19.30Sporda Öğretim YöntemleriProf. Dr. Nimet Haşıl KORKMAZ 
17 Haziran 2019 Pazartesi08.30.12.30Genel Antrenman BilgisiDoç. Dr. Şerife VATANSEVER 
12.30-13.30Öğle Arası  
13.30-19.30Genel Antrenman BilgisiDoç. Dr. Şerife VATANSEVER 
18 Haziran 2019 Salı08.30.12.30Spor FizyolojisiDoç. Dr. Şerife VATANSEVER 
12.30-13.30Öğle Arası  
13.30-17.30Sporda BeslenmeProf. Dr. Nimet Haşıl KORKMAZ 
19 Haziran 2019 Çarşamba08.30.12.30Beceri ÖğrenimiDoç. Dr. Şenay ŞAHİN 
12.30-13.30Öğle Arası  
13.30-19.30Psikomotor GelişimiDoç. Dr. Şenay ŞAHİN 
20 Haziran 2019 Perşembe08.30.12.30Spor PsikolojisiDoç. Dr. Şenay ŞAHİN 
12.30-13.30Öğle Arası  
13.30-15.30Yetenek Seçimi ve İlkeleriDoç. Dr. Erkut TUTKUN 
15.30-17.30Sporda Ölçme ve DeğerlendirmeDoç. Dr. Erkut TUTKUN 
21 Haziran 2019 Cuma08.30.12.30Sporcu SağlığıDoç. Dr. Erkut TUTKUN 
12.30-13.30Öğle Arası  
13.30-17.30Spor AnatomisiDoç. Dr. Erkut TUTKUN 
17.30-19.30Sporda Yönetim ve OrganizasyonDoç. Dr. Erkut TUTKUN